info@boksi.si    facebook    sl de at it

Nel nostro programma abbiamo alcuni modelli standard di box interni ed esterni per i vitelli. I box sono prefabbricati; il telaio è costituito da una struttura metallica zincata a caldo. I divisori possono essere composti in legno, in lamiera zincata o da tubi verticali zincati da 3/8. Alcuni modelli sono sempre disponibili a magazzino. Il vantaggio dei nostri box per vitelli consiste nel loro rapido montaggio/smontaggio.

DESCRIZIONE

 

    

Boksi za teleta 01

    
Boksi za teleta 04 Boksi za teleta 10
   

 

 

16. člen

(namestitev telet)

(1) Individualni boksi za teleta, razen boksov za bolna teleta, morajo imeti take pregradne stene, da se lahko teleta med seboj vidijo in dotikajo.

(2) Širina individualnega boksa mora biti vsaj enaka višini vihra teleta, dolžina individualnega boksa mora biti vsaj enaka dolžini teleta od konice nosu do sednične grče, pomnoženi s faktorjem 1,1.

(3) Na gospodarstvih z več kot pet teleti morajo biti teleta, starejša od osem tednov, nameščena v skupinah. Vsa teleta v skupini morajo imeti dovolj prostora, da se brez težav obračajo, vstajajo, legajo in negujejo. Minimalna neovirana talna površina, ki jo mora imeti vsako tele v skupini, je najmanj 1,5 m2 za vsako tele z manj kot 150 kg žive teže, najmanj 1,7 m2 za vsako tele od 150 do 220 kg žive teže, ter 1,8 m2 za vsako tele z 220 kg žive teže ali več.

(4) Teleta iz prejšnjega odstavka se lahko namesti v individualne bokse v primerih, kadar veterinar presodi, da je izolacija potrebna zaradi zdravstvenih ali etoloških zahtev.

(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za sesna teleta, ki so ob materi.

 

Sprejmi piškotke? / Accept cookies? Več / Read more....